欢迎来到留学生英语论文网

当前位置:首页 > 论文范文 > Mathematics

Hybride auto

发布时间:2017-04-03
该论文是我们的学员投稿,并非我们专家级的写作水平!如果你有论文作业写作指导需求请联系我们的客服人员

Hybride auto en brandstofcellen

Hoe kan het nou eigenlijk dat een hybride auto veel zuiniger rijdt dan gewone auto's? Komt het doordat de benzine efficiënter gebruikt wordt of ligt het aan iets anders? Dat zal ik allemaal in dit verslag gaan uitleggen.

Wat is hybride?

In feite is een hybride auto een auto die gebruik maakt van een combinatie van verschillende technieken voor de aandrijving. Volgens de verenigde naties is de definitie van een hybride voertuig: een voertuig waarin ten minste twee energie-omzetters en twee in het voertuig ingebouwde energieopslagsystemen aanwezig zijn om het voertuig aan te drijven. Een voorbeeld van een hybride voertuig is de snorfiets. Die combineert de kracht van de motor met de pedaalkracht van de bestuurder.

Het heeft er heel lang over gedaan tot we eindelijk bij de hybride auto's van tegenwoordig zijn gekomen. Het begon in het jaar 1899, toen de Lohner-Porsche op de markt kwam. Deze was bedacht door Ferdinand Porsche.

Hieronder ziet u een tijdbalk met daarop de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de hybride auto.

De brandstofcel

De brandstofcel is een toestel dat een doorgaande reactie direct in elektriciteit omzet. Daardoor is het niet nodig om de energie eerst om te zetten in warmte en andere energie. Accu's en batterijen raken na een tijdje op, maar de brandstofcel is er een continue stroomvoorziening. Eigenlijk is een brandstofcel een soort van energiecentrale. Het produceert elektriciteit door waterstof en zuurstof chemisch met elkaar te laten reageren. Hij wekt direct elektriciteit op zonder de waterstof te verbranden. Daardoor is de brandstofcel uitermate efficiënt en ook nog schoon. Hij kan in theorie 83% van de waterstofenergie omzetten in elektrische energie. Als je dat vergelijkt met de 30 tot 40% die een benzinemotor aan bruikbare energie levert, kom je tot de conclusie dat de brandstofcel dus een erg hoog rendement heeft. Bovendien is het enige bijproduct water, terwijl je bij een benzineauto te maken hebt met de uitstoot van CO2 en andere schadelijke uitlaatgassen.

Toepassingen van de brandstofcel

De brandstofcel als toepassing in auto's is natuurlijk de allerbekendste, maar de brandstofcellen zijn op heel veel gebieden in te zetten. Bijvoorbeeld om energiecentrales te vervangen of als kleine energiecentrales in het huis. Hij kan ook gebruikt worden als mini energieopwekker in mobiele apparaten, zoals mobiele telefoons en laptops. Ten slotte wordt de brandstofcel gebruikt ter vervanging van de verbrandingsmotor in voertuigen, zoals bussen, vrachtwagens en zelfs in schepen en vliegtuigen.

De brandstofcel zal in de toekomst waarschijnlijk nog meer gebruikt worden in mobieltjes, omdat de applicaties op mobieltjes steeds geavanceerder en multifunctioneler worden. Die verbruiken meer stroom en de brandstofcel kan genoeg energie dragen om daaraan te voldoen.

Nadelen van de brandstofcel

Er is de laatste tijd erg veel kritiek geweest op de waterstofeconomie-gedachte. Critici zien nogal wat problemen die eerst opgelost moeten worden voordat hij grootschalig in gebruik genomen kan worden. Een eerste kritiekpunt is dat waterstof niet een echte energiebron is maar, een energiedrager. Waterstof komt in de natuur nauwelijks voor en moet dus eerst geproduceerd worden. Om waterstof te krijgen moet door middel van elektrolyse water gesplitst worden in waterstof en zuurstof. Maar voor elektrolyse is elektriciteit nodig. Elektriciteit wordt tegenwoordig nog voor het grootste deel opgewekt uit fossiele brandstoffen. Bij het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen komen gassen in de lucht die schadelijk zijn voor de ozonlaag en in de dampkring blijven hangen, maar ook bij de productie, opslag en het transport komt een deel van het waterstof vrij in de atmosfeer. Het gebruik van de brandstofcel draagt dus eigenlijk bij aan het versterkt broeikaseffect. Wanneer we massaal over zouden stappen op duurzame energie en wanneer we geen fossiele brandstoffen meer gebruiken, pas dan is het gebruik van de brandstofcel niet slecht voor de natuur.

Alternatieven

BMW is al met een auto gekomen die elektriciteit uit de uitlaat haalt. Dit blijft dus even slecht voor het milieu, maar de energie wordt wel efficiënter gebruikt. Ze gebruiken hiervoor een thermo-elektrische generator, die de uitlaatwarme in elektriciteit omzet.

Toch denk ik dat de brandstofcel het uiteindelijk gaat winnen. Als we veel duurzame energie gaan gebruiken en de techniek zich nog verder ontwikkelt, denk ik dat de brandstofcel het meest gebruikt gaat worden.

Bronvermelding

  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Hybride_auto
  • http://3.bp.blogspot.com/_Px-Escpl2PQ/Sf2pJjsJ2dI/AAAAAAAAADA/hQoaF9ih7kc/s1600-h/igm-works-4.jpg
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Brandstofcel
  • http://nl.toyota.be/innovation/technology/engines/fuel_cell.aspx
  • http://www.brandstofcel.com/
  • http://www.profnews.nl/889183/mobieltje-van-de-toekomst-loopt-op-brandstofcel
  • http://www.amt.nl/web/Nieuws/Autotechniek/Tonen-Nieuws-Autotechniek/BMW-haalt-elektriciteit-uit-uitlaat.htm

上一篇:Gaskets - Buyer's guide 下一篇:Dies - Buyer's guide