欢迎来到留学生英语论文网

客服信息

我们支持 澳洲论文代写 Assignment代写、加拿大论文代写 Assignment代写、新西兰论文代写 Assignment代写、美国论文代写 Assignment代写、英国论文代写 Assignment代写、及其他国家的英语文书润色修改代写方案.论文写作指导服务

唯一联系方式Q微:7878393

当前位置:首页 > 论文范文 > Linguistics

Literature proof

发布时间:2017-06-03
该论文是我们的学员投稿,并非我们专家级的写作水平!如果你有论文作业写作指导需求请联系我们的客服人员

Dat was nog eens wat anders dan zijn vrienden van Constantijn Huygens gewend waren. Hij stond immers bekend als een deftig man, met een baan aan het hof en vrienden in de hoogste kringen van de Nederlandse maatschappij. Zijn werk had vaak een godsdienstige en intellectuele thematiek en het was ernstig, geleerd en moeilijk. De vernuftige taalspelletjes, de verwijzingen naar klassieke wereld en de moderne wetenschappelijke snufjes waren alleen te volgen voor geconcentreerde lezers met een grote algemene ontwikkeling. En daar kwam hij in 1653 opeens met een platvloerse klucht Trijntje Cornelisdochter, waarin gevloekt werd, gezopen, verkracht en gevochten! Wat wilde hij?

Eigenlijk past dit toneelstuk veel beter bij de rest van Huygens' werk dan de fatsoensrakkers van toen en nu willen geloven. Neem alleen al de humor, de relativering van ernstige zaken die bij Huygens altijd aanwezig is. Of neem het taalgebruik, ook hier raak en scherpzinnig. En de kern van deze klucht is dezelfde als Huygens' voornaamste levensles: de mens overschat zichzelf en maakt fouten. Wie die schuld en zijn menselijke zwakheid durft te bekennen, kan op Huygens' sympathie rekenen: eerlijkheid boven alles. Dan maakt het niet uit tot welke maatschappelijke groep iemand hoort, hoog of laag.

Zo komen we terecht bij het pasgetrouwde stel Klaas en Trijn, uit Zaandam. Als Klaas naar Antwerpen moet, wil Trijn graag mee en hij heeft haar liever bij zich dan onbewaakt thuis, dus ze mag. In Antwerpen kijkt ze haar ogen uit: drukke straten, kerken, kloosters. Van de taal verstaat ze niets, totdat Marie (Maai) haar aanspreekt en doet alsof ze Zaandam en Waterland kent. Trijn laat zich meenemen naar de kroeg, waar ze honderduit vertelt, teveel drinkt en in slaap valt. Dan grijpen Maai en de hoerenloper Francisco in onvervalst Antwerps hun

上一篇:Soms was het boek spannend 下一篇:Comparative Analysis on Kikuyu