欢迎来到留学生英语论文网

客服信息

我们支持 澳洲论文代写 Assignment代写、加拿大论文代写 Assignment代写、新西兰论文代写 Assignment代写、美国论文代写 Assignment代写、英国论文代写 Assignment代写、及其他国家的英语文书润色修改代写方案.论文写作指导服务

唯一联系方式Q微:7878393

当前位置:首页 > 论文范文 > Journalism

Innledning

发布时间:2017-04-23
该论文是我们的学员投稿,并非我们专家级的写作水平!如果你有论文作业写作指导需求请联系我们的客服人员

Summary

Teksten Samfunnets støtter er skrevet av Shabana Rehman, hvor hun beskriver virkeligheten slik hun ser den. Og i den virkeligheten ser hun på de unge som om de er fritatt for samfunnsansvar, uten en liten ettertanke om sympati for de store verdensproblemenes ufrivillige ofre. Hun mener at ungdommen tenker ikke på annet en seg selv, i disse tider. Teksten som ble skrevet av Shabana, var publisert i Damebladet Henne. Derfor påpeker jeg at teksten er rettet til kvinner i alderen 30+. Og jeg mener at det er denne gruppen som kanskje er mest enig med det Shabana skriver i denne teksten. Noen av de særtrekkene jeg først la merke til når jeg leste denne teksten, var måten forfatteren utrykket seg på. Hvis vi ser på språket i teksten, ser vi at Shabana bruker en moderne stiltone. Bruken av ungdommelige utrykk er typisk for denne teksten, hun bruker også en del låneord fra engelsk. Uttrykk som it-place, sjampis-gutta, show-off og partyfiksere ville nok ikke blitt brukt i formelle brev. Men i teksten til Shabana går disse uttrykkene igjen gjevnlig, og blir en naturlig del av tekstens helhet. Grunnen til at Shabana bruker slike ord, er at leseren skal få en følelse av realiteten til det miljøet som blir snakket om. Utviklingen i Norge har nådd det punktet hvor de unge ikke bryr seg lenger, mener Shabana, istedenfor at fokuset til ungdommen er rettet utover, er det rettet innover mener hun. Før i tiden engasjerte ungdommen seg i politikk, men nå dreier alt seg om glamour, sex, glans og penger. Forfatterens bruk av overdrivelser er et viktig moment i teksten. Overdrivelsene uthever standpunktene og meningene hennes, på grunn av det fjerner all tvil om hva hun mener med de forskjellige utsagnene. Mange bransjer bruker dette virkemiddelet, som for eksempel motebransjen. Hvor modellene tar på seg klær i de ytterst radikale versjonene av et klesplagg for å sette høy standard, slik at en kopi av det samme plagget vil bære de samme gjenkjennelige former, linjer og farger. Shabana's hovedsynspunkt er at de unge har det alt for lett, hun mener de er rike og kan kjøpe seg "fri" til det de måtte ønske. Et eksempel fra teksten på det er " man selger gjerne sin egen bestemor for å få finansiert en ny Porsche." Shabana mener opplagt at måten norsk ungdom oppfører seg i dagens samfunn er uriktig. Men det uttrykkes ikke direkte i teksten. Shabana velger å benytte seg av skjult argumentasjon der hun kritiserer det hun ikke liker, slik at leseren fort forstår hvilken retning hun egentlig peker. Samtidig som den metoden er veldig effektiv, klarer ikke vi en gang å finne en setning I teksten hennes hvor hun argumenterer for hvorfor hennes mening på en ung generasjon er bedre en det hun kritiserer. Fordi når forfatteren forteller om originalitet, hvem er det som definerer hva som er originalt? Dette hun kaller "det døde blodet", ser jeg på som et symbol på død arv, ettersom vi snakker ofte om blod i forbindelse med generasjonsskifte og blodoverføringer. Og i denne sammenhenger er det døde blodet en ungdomsgenerasjon uten tiltak eller mening, som ikke kan karakteriseres som samfunnets støtter. Shabana mener at de verken er negative eller positive, hun ønsker altså at vi skal oppleve dette kulturelle problemet som dødt blod.

上一篇:Megszületett a világ elsÅ‘ lombikbébije 下一篇:Group dynamics in the business world